יום: 19 בנובמבר 2023

גלה את המשמעות הרוחנית של ברכת נרות שבתגלה את המשמעות הרוחנית של ברכת נרות שבת

מהשווקים השוקקים של ירושלים ועד מטעי הזיתים השלווים של הגליל, הזוהר החם של נרות שבת מאיר את משקי הבית ברחבי ישראל כשהשמש שוקעת מתחת לאופק בכל ערב שבת. מסורת עתיקת